Brieven uitgereikt aan twee snelheden

(23/05/19) - Zoals aangekondigd door de CEO van bpost,  bij de herinvoering van prior en non-prior tarieven, wil bpost haar organisatie drastisch aanpassen in de loop van volgende jaren!

Het VSOA is niet verrast door deze evolutie omdat onze ex-partner, de Deense Post,  al jaren geleden deze stap gezet heeft waarover wij u uitvoerig geïnformeerd hebben via Argument.

In Nederland draagt men al enige tijd geen post meer op maandag, in Duitsland experimenteert men met drie verschillende snelheden, in Italië wordt in het grootste deel van het land nog slechts één dag op twee briefwisseling uitgereikt.  Deze evolutie komt nu steeds dichter bij omdat de daling van de geadresseerde briefwisseling in een stroomversnelling is gekomen!

Toch stellen wij vast dat tussen de aankondiging van zowat een jaar geleden , en de huidige plannen, er al een hele evolutie heeft plaatsgevonden en onder andere het verder splitsen van mail en parcels werd een halt toegeroepen.

Onze tewerkstelling hangt ervan af, wij eisen dat onze leden dit werk  nog  kunnen uitoefenen als loontrekkende in relatief goede omstandigheden!

Het hoeft geen betoog dat een dergelijke verandering tot spanningen zal leiden! Toch zullen wij  deze periode moeten door geraken!

Maar we zullen het bedrijf  herinneren aan haar belofte:  “zonder naakte ontslagen”

Een “SOCIAL LEVEL PLAYING FEELD”

Zowel wij, VSOA als het bedrijf pleiten daarom voor een eerlijke concurrentie, een “social level playing feeld” minstens op Nationaal, maar best op Europees vlak! Geen verdere afbraak van de reguliere tewerkstelling ten voordele van precaire jobs als schijnzelfstandige, uberachtige contracten, zero hour contracts enz… maar volwaardige en voltijdse tewerkstelling voor wie dat wenst! Als loontrekkende en met sociale bescherming!

Dit staat echt op het spel!

Niet onvoorwaardelijk

Wij zullen nauwgezet dit project opvolgen waarbij wij enkele vaste regels zullen hanteren waarvoor geen compromis mogelijk is!

  1. De kwaliteit van de aanvoer vanuit de sorteercentra moet geoptimaliseerd worden alvorens men aan enige reorganisatie kan beginnen die gedragen wordt door het personeel
  2. Het tekort aan personeel moet opgelost worden alvorens er een klimaat is om veranderingen te accepteren.
  3. De invoering van nieuwe structuren moet eerst grondig getest en geëvalueerd worden alvorens er sprake kan zijn van enige uitrol
  4. Bij die uitrol moet terdege rekening gehouden worden met de particulariteiten van de streek, de zone, het type gebruikers (ontvangers)
  5. De afspraken in het kader van people @core moeten gerespecteerd worden!

Om dan eventueel verder te kunnen gaan met in acht name van wat volgt:

  1. De brieven en pakjes moeten in handen blijven van ons personeel, statutair of  contractueel, met een degelijke arbeidsovereenkomst! (geen nepstatuten)
  2. De organisaties moeten zo opgemaakt worden dat er een maximum aan regelmaat is in de uitvoering van het werk. (geen ongebreidelde flexibiliteit!)
  3. De nodige werkmiddelen moeten beschikbaar zijn om het werk op een veilige en verantwoorde manier te kunnen uitvoeren
  4. De nodige mankracht moet steeds aanwezig zijn om het aangevoerde volume te kunnen verwerken binnen de gestelde tijdsvensters!
  5. De garanties op recuperatie en verlof moeten verbeterd worden.

Het VSOA meent dat er een toekomst weggelegd is voor bpost, maar niet zonder dat er respect komt voor het werk dat gedaan moet worden!

Gratis bestaat niet

Overheid, Zalando’s, Bol.com…..  en andere pakjesbedrijven van deze wereld, besef dat gratis niet bestaat! Iemand moet opdraaien voor het niet innen van de juiste prijs! Voor het VSOA mag dat in geen geval de uitvoerder zijn! Onze mensen hebben recht op een menswaardig bestaan, werk… met een volwaardige beloning voor hun geleverde prestaties. De “race to the Bottom” heeft nu lang genoeg geduurd!

Beste leden kies voor die politiekers die willen opkomen voor volwaardige tewerkstellingsvormen, degelijke sociale bescherming en een degelijk pensioen bij het einde van jullie loopbaan!
Daar hebben jullie recht op en dat mag niet verder  ondergraven worden door parasieten en de “happy few” Het is aan de politieke wereld om een halt toe te roepen aan de negatieve spiraal die leidt tot uitbuiting en verarming van de gewone burger!

Wij houden u tijdig en op correcte wijze op  de hoogte van de evolutie van dit dossier binnen bpost! Wij gaan geen stemmingmakerij doen, maar zorgen dat UW job veilig gesteld wordt: Vooral niet verder belast wordt, maar in tegendeel, draaglijker en mensvriendelijker gemaakt wordt.

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten